Y Prosiect

Yn ôl corff Gweithredol Iechyd a Diogelwch y Deyrnas Unedig mae bron un person bob wythnos wedi cael ei ladd o ganlyniad i waith amaethyddol dros y deng mlynedd diwethaf. Mae nifer fawr o rai eraill wedi derbyn anafiadau difrifol neu salwch wrth weithio ar ffermydd.

Rydym ni ym Mhrifysgol Aberystwyth yn chwilio am aelodau o’r cyhoedd sydd yn gweithio neu wirfoddoli ar ffermydd unai yn llawn amser neu yn rhan amser i ymgymryd ag arolwg ar-lein byr.

Ein hannel yw adnabod ffactorau sydd yn cynyddu’r risg o beryglon Iechyd a Diogelwch ar ffermydd yn y Deyrnas Unedig fel y gallwn amlygu argymhellion ar gyfer lleihau’r risgiau yn y dyfodol.

Fel diolch am eich amser rydym yn cynnig y cyfle i bob cyfranogwr i gofrestru ar gyfer ennill gwobrau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Dau diced i’r Ffair Aeaf 2016 yn Llanelwedd (28-29ain o Dachwedd, 2016); wedi ei noddi gan Brifysgol Aberystwyth.
  • Aelodaeth blwyddyn i Undeb Amaethwyr Cymru; wedi ei noddi gan yr FUW.
  • Pâr o Wellingtons Dunlop Purofort Thermo Plus Full Safety wedi eu rhoi gan W. D. Lewis & Son, Llambedr Pont Steffan.
  • Pecyn Cymorth Cyntaf yn cydymffurfio gyda British Standard 8599 wedi ei roi gan Brifysgol Aberystwyth

Gallwch gymryd rhan yn y prosiect trwy ddilyn y ddolen hyn:

https://yfc-safety.ibers.aber.ac.uk/survey/index.php/191341?lang=cy